Kwiaty pośród bomb. Dziennik zakrystianki katedralnej

Zapiski siostry M. Hildelity Troski SSND z lat 1940–1969 to niezwykła relacja, stanowiąca doskonałe uzupełnienie Kroniki dni oblężenia księdza Paula Peikerta. Z ogromną pokorą i sporą dozą optymizmu zakrystianka opisuje losy katedry wrocławskiej i związanych z nią osób na przestrzeni bardzo burzliwego ćwierćwiecza. Biskup Kominek przedstawiał siostrę Hildelitę jako tę, „która niejedno tu uratowała”, a ona sama posługę w katedrze opisywała mianem „ukochanej pracy”.

Ksiądz profesor Józef Pater zebrał z różnych źródeł tekst dziennika siostry Hildelity i opracował, uzupełniając pozycję przypisami oraz licznymi fotografiami, aby ułatwić czytelnikom przeniesienie się myślami do opisywanego okresu.

All comments

Leave a Reply