Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Państwa danych osobowych jest Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Pl. Katedralny 19, 50-329 Wrocław, NIP 8980019738, REGON 040016286-00026, adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@archidiecezja.wroc.pl

Dane osobowe przekazane Administratorowi przetwarzane będą w celu realizacji sprzedaży, realizacji usług, przesyłania ofert handlowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są do czasu obowiązywania Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres email ksiegarnia@archidiecezja.wroc.pl lub na adres korespondencyjny Administratora. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie zwane RODO.