TUM

Wydawnictwo Wrocławskiej

Księgarni Archidiecezjalnej

Nowości

Popularne

Ciekawostki

Mniej więcej tam, gdzie swoją siedzibę ma TUM, znajdowała się Drukarnia Świętokrzyska, w której w 1475 r. po raz pierwszy wydrukowano teksty w języku polskim.